Kes me oleme?

MTÜ Tartu Maheaed koondab enda alla inimesi, kes soovivad tegeleda mahepõllumajandusliku linnaaiandusega. Meie eesmärgiks on viljeleda mahedat linnaaiandust, arendada selleks vajalikke tingimusi Tartus ning propageerida linnaiandust laiemalt. Siit lehelt leiad infot meie tegemiste ja toimetuste kohta.

MTÜ Tartu Maheaed haldab hetkel aiamaid kahes piirkonnas:

Kasvatame ja eksperimenteerime lähtudes maheaianduse põhimõtetest ning oma tegevuses juhindume vabaühenduste eetikakoodeksist.

Seltskond on kirev ja mitmekülgne, aga meid kõiki ühendab soov tunda end ka linnas nagu maal vanaema juures: et oleks üks aed või mitu aeda ja kunagi tulevikus ehk palju aedu, kus ka ilma isikliku tagahoovita linnaelanikud saaksid ise köögivilju kasvatada või miks ka mitte lihtsalt jälgida, kuidas nende istutatud lill kasvab ja õitseb.

Tahame edendada mahepõllumajanduslikku linnaaiandust. Tahame, et linnakeskkond oleks huvitav ja mõõdetud veidi kõvera joonlauaga, mille mõõtühikuteks saavad olla ka peenramaad.

Soovime õppida ja anda ka teistele võimalust õppida kasvatama ise omale puhast, ümbrusega sõbralikes suhetes olevat toitu.

Veidi asjalikumas võtmes on meie eesmärgid leitavad MTÜ Tartu Maheaed põhikirjast. Ja kuidas see kõik alguse sai, selle kohta on lühike kokkuvõte ajaloo rubriigi all.

Kui asi pakub huvi, siis tule ja liitu meiega!

Alates 2013. aastast on Tartu Maheaed tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirjas. See tähendab, et ühingule annetades saate oma annetatud summalt tulumaksu tagasi.
Juriidiline isik võib teha kingitusi ja annetusi summas, mis ei ületa:
1) kuni 3% samal kalendriaastal tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast, või
2) 10% viimase majandusaasta kasumist.

Advertisements