Kes me oleme?

MTÜ Tartu Maheaed koondab enda alla inimesi, kes soovivad tegeleda mahepõllumajandusliku linnaaiandusega. Meie eesmärgiks on viljeleda mahedat linnaaiandust, arendada selleks vajalikke tingimusi Tartus ning propageerida linnaiandust laiemalt. Siit lehelt leiad infot meie tegemiste ja toimetuste kohta.

MTÜ Tartu Maheaed haldab hetkel (2020) kaht linnaaeda: Lehe aeda Lehe tänava lõpus, Jaamamõisa linnaosa ja Raadi niitude piirialal (aiaplaan) ning  2019. aastal Annelinna külje alla,  Ihaste põigu ning Lammi tee ristumiskoha lähedale rajatud Lammi aeda, mille asukohta saab vaadata nii  Maa-ameti kaardilt  (Lammi aed.) kui ka uurida liikumisteed Lammi aeda ning selle struktuuri SIIT.

LAMMI aia 3,6 ha suurune aiandusala koosneb kahest köögiviljamaast (A- ja B-alad) ning viljapuuaiast. Paraku on selles aias 2020.a. suvel kõik maatükid  VÄLJA JAGATUD, seetõttu Lammi aeda uusi aednikke me praegu  juurde võtta ei saa. Kui vabanevad üksikud maatükid, anname sellest teada meie FB-lehe ‘Tartu Maheaed’ kaudu. Uueks hooajaks loodame sobiva kokkuleppe korral Tartu LV-ga laieneda Linnupargi peatusest jõe poole.

Kollaaz_Lehe_Lammi_2019

Fotodel jäädvustusi 2019.a. aiandushooajast nii Lehe kui ka Lammi aiast (mosaiik: Anneli Lukason).

Varasemalt tegutsenud Mõisavahe aed Tartu servas Annelinna külje all on 2019. aastaks lõpetanud tegevuse seoses maa minemisega teedeehituse alla.

Kasvatame ja eksperimenteerime lähtudes maheaianduse põhimõtetest ning oma tegevuses juhindume vabaühenduste eetikakoodeksist.

Seltskond on kirev ja mitmekülgne, aga meid kõiki ühendab soov tunda end ka linnas nagu maal vanaema juures: et oleks üks aed või mitu aeda ja kunagi tulevikus ehk palju aedu, kus ka ilma isikliku tagahoovita linnaelanikud saaksid ise köögivilju kasvatada või miks ka mitte lihtsalt jälgida, kuidas nende istutatud lill kasvab ja õitseb ning kus lapsed saaksid oma esimesed kontaktid looduse ringkäiguga ja sellega, kuidas toit kasvab.

Tahame edendada mahepõllumajanduslikku linnaaiandust. Tahame, et linnakeskkond oleks huvitav ja mõõdetud veidi kõvera joonlauaga, mille mõõtühikuteks saavad olla ka peenramaad.

Soovime õppida ja anda ka teistele võimalust õppida kasvatama ise omale puhast, ümbrusega sõbralikes suhetes olevat toitu.

Veidi asjalikumas võtmes on meie eesmärgid leitavad MTÜ Tartu Maheaed põhikirjast. Ja kuidas see kõik alguse sai, selle kohta on lühike kokkuvõte ajaloo rubriigi all.

Kui asi pakub huvi, siis tule ja liitu meiega.

Alates 2013. aastast on Tartu Maheaed tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirjas. See tähendab, et ühingule annetades saate oma annetatud summalt tulumaksu tagasi.
Juriidiline isik võib teha kingitusi ja annetusi summas, mis ei ületa:
1) kuni 3% samal kalendriaastal tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast, või
2) 10% viimase majandusaasta kasumist.