Aiamaa kasutamise kord

MTÜ Tartu maheaed: aiamaa kasutamise kord (lae alla .PDF)

1. Aiamaa kasutusõiguse andmine
1.1. Maa kasutusõiguse andmist korraldab ja aia kasutamise korra täitmist jälgib MTÜ juhatus.
1.2. Maa kasutusse andmine toimub järjekorra alusel. Maa kasutusõigust võivad taotleda MTÜ liikmed.
1.3. Maa kasutamise õiguse saab MTÜ liige, kes on tasunud jooksva aasta eest liikmemaksu enne 1. maid. Maa kasutamise õigus tekib pärast liikmemaksu tasumist.
1.4. Liikmemaksu suuruse määrab MTÜ üldkoosolek.
1.5. Ühel isikul on õigus kasutada põllumaad pindalaga kuni 100 m2.
1.6. Maa kasutamiseks sõlmib juhatus kõigi maa kasutajatega lepingu. Maakasutajal on kohustus pidada kinni lepingu kohaselt tema kasutusse antud maa piiridest.
1.7. Maakasutajal on õigus kasutada sama maatükki seni, kuni ta täidab kõiki maa kasutamise tingimusi ja tasub igal aastal õigeaegselt liikmemaksu.
1.8. Juhatusel on õigus muuta maa kasutamise korda, teavitades sellest maakasutajaid, ja korraldada ümber maa kasutust.

2. Maa kasutamise tingimused
2.1. Aiapidamisel tuleb lähtuda maheaianduse põhimõtetest. Keelatud on mineraalväetiste ja keemiliste taimekaitsevahendite kasutamine.
2.2. Maa kasutajal on kohustus hoida oma kasutuses olev maa puhas umbrohust ja kahjuritest. Vältida tuleb umbrohuseemnete ja kahjurite levikut.
2.3. Maakasutajal on kohustus korras hoida oma maatükiga piirnevad teerajad. Kui maakasutajad paiknevad kahel pool teerada, on kummalgi maakasutajal kohustus hoida teerada korras keskjooneni.
2.4. Maakasutajad peavad arvestama teiste maakasutajatega: keelatud on peenarde ja vagude tallamine, teiste maatükkidel põhjendamatu viibimine ning muu aiapidamist häiriv tegevus.
2.5. Maakasutajatel ei ole õigus püstitada oma kasutuses olevale maale ehitisi. Aeda paigutatavad objektid ei tohi varjutada naabermaatükke päikese eest.
2.6. Enda kasutuses oleva maatüki piiramiseks võib rajada kuni 50 cm kõrgusi piirdeid, keelatud on valgust mitte läbilaskvate piirete rajamine.
2.7. Aiamaal tuleb tagada heakord. Prügi tuleb  viia selleks ettenähtud kohta ja kompostimiseks sobiv materjal kogutakse selleks kokkulepitud kohta. Komposti kasutamist korraldab juhatus.
2.8. Aias on lubatud kasvatada vaid rohttaimi (sh püsikuid), puude ja põõsaste istutamine on keelatud, kui juhatus ei ole selleks määranud eraldi ala.

3. Maa kasutusõiguse äravõtmine
3.1. Maa kasutusõigus võetakse maakasutajalt ära juhatuse otsusega juhul, kui maakasutaja rikub aia kasutamise korda või ei tasu õigeaegselt liikmemaksu.

Maatükkide kättenäitamisega tegeleb 2016. aastal:

Lehe ja Mõisavahe tn maheaias:
Avo Rosenvald
tel. 56 619 741
E-post: rosenvald.avo@gmail.com

Kui oled liikmeks astumise avalduse teinud ja liikmemaksu tasunud, siis helista/kirjuta ja lepi kokku sobiv aeg!

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s